news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Почитувани,


Ве известуваме дека Општина Чашка располага со недвижен имот на целата нејзина територија. Со цел наменски да се искористат и да се зачуваат објектите во добра состојба, истите се даваат под закуп. Во продолжение можете да добиете повеќе информации за истите:

1. Бањица;
2. Бусилци;
3. Витанци;
4. Голозинци;
5. Горно Врановци;
6. Крајници;
7. Крива Круша;
8. Лисиче;
9. Мелница;
10. Чашка;
11. Бистрица;
12. Богомила;
13. Габровник;
14. Мокрени;
15. Нежилово;
16. Ораов дол;
17. Ореше;
18. Папрадиште;
19. Согле;
20. Теово;
21. Црешнево;
22. Владиловци;
23. Долно Врановци;
24. Извор;
25. Крнино;
26. Мартолци;
27. Оморани;
28. Поменово;
29. Попадија;
30. Смиловци;
31. Стари Град;
32. Степанци.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner