news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Временските услови овозможија да се одвиваат градежните работи на спортската сала во Населба Чашка. Имено спортската сала е во склоп на  училишниот двор на ООУ„ Тодор Јанев“ во Населба Чашка, која  со придружните простории е  на површина од 620 м2.

Салата е дел од проектот на Владата на Република Македонија за „ Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали “ преку ... Министерство за образование и наука.

Во учебната година 2018/2019 година воспитно образовниот процес во ООУ„ Тодор Јанев“ Населба Чашка го следат вкупно 193 деца од кои 87 машки и 106 женски деца.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner