news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Во изминатиов период  се изврши тампонирање на најкритичните места и тоа на релација село Раковец, село Чашка,село Војница и село Долно Врановци, како и на локалните улици во Населба Чашка, Мелница и Горно Јаболчиште. Досега се поставени 500м3 тампон од Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 ... година.

Со подобрување на локалната инфраструктура директно се придонесува кон подобрување на квалитеот на  жителите како и за сите посетители на населените места.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner